THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

W jakich zawodach Amerykanie pracują najdłużej?

FOCUS

Magazyn „Time” opublikował zestawienie zawodów, w których  Amerykanie pracują najdłużej. Okazje się, że osoby powyżej 66. roku życia najdłużej pozostają w profesji poborców podatkowych (14,2%), kleru (13,6%), farmerów (12,7%), kierowców autobusów (12,6%), agentów nieruchomości (11,7%), psychologów (11,7%), fryzjerów (11,3%), muzyków (10,9%), kierowców taksówek (10%) i dentystów (9,7%). Z kolei wśród zawodów z których odchodzi się najszybciej znajdują się pracownik pogotowia ratunkowego, logistyk oraz metalurg.  

Trendy
GRUDZIEŃ 2018 Zimowe zaczytanie... już w sprzedaży! Paltrow, Faithfull, Bator, Plebanek, Bukowska, Napiórkowska o Dwurniku, Rashid, Mondino…