THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

W Holandii wystawa o śmiechu i żartach

ART

Holenderski Złoty Wiek przypadający na czasy baroku nazywano w tym regionie drugim renesansem. Wpływ miało na to bogacenie się miast, wytworzenie silnej warstwy społecznej, mieszczaństwa właśnie, i ogólnie dobra kondycja społeczna. Dawni kronikarze zwracali uwagę na wyjątkowe poczucie humoru Holendrów, uwielbiających przebywać w karczmach i szynkach, otwartych i skorych do żartów, a malarze, jak się okazuje, często to portretowali. O tym ważnym aspekcie – poczuciu humoru, śmiechu i rubaszności – traktuje wystawa w Haarlemie, we Frans Hals Museum. Zgromadzono na niej ponad 60 dzieł, w tym płótna Rembrandta, Fransa Halsa, Jana Steena czy Judith Leyster. Wystawę oglądać można od 11 listopada do 18 marca przyszłego roku.

Archiwum art
Tobias Rehberger

Tobias Rehberger

Trendy
WRZESIEŃ 2018 TRENDY ART OF LIVING Jesienne zaczytanie Katarzyna Bonda, zero waste, felietony, korespondencje i mnóstwo kultury!