THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

Islandia za równością płac

FOCUS

Na początku roku na Islandii zaczęło obowiązywać nowe prawo, które zrównuje płace kobiet i mężczyzn. W kraju ,w którego parlamencie połowę posłów stanowią kobiety, nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi surową grzywną – firmy zatrudniające powyżej 25 pracowników będą musiały uzyskać rządowy certyfikat. Zainicjowanie przedsięwzięcia miało miejsce 8 marca ubiegłego roku. Do tej pory statystyczna płaca mężczyzn wynosiła 21 tys. dolarów, podczas gdy kobiet już tylko 12 tys. Polityka równości płac wprowadzona na Islandii jest pierwszym tego typu projektem na świecie.

Trendy
GRUDZIEŃ 2018 Zimowe zaczytanie... już w sprzedaży! Paltrow, Faithfull, Bator, Plebanek, Bukowska, Napiórkowska o Dwurniku, Rashid, Mondino…