THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

Słownik kobiecych emocji

NEWS

Warszawskie studio projektowe Unwind stworzyło internetowy słownik kobiecych emocji. Na projekt Dictionary od Female Feelings składają się zarówno definicje emocji, jak i próby artystycznego ich zobrazowania. W przedsięwzięciu udział wzięły artystki z całego świata. Dictionary of Female Feelings ma odzwierciedlać emocjonalną różnorodność kobiecej psychiki, przy zaznaczeniu różnic kulturowych. Projekt pozwala ujrzeć złożoność ludzkich emocji i uczuć, ukazując je z różnych perspektyw. „Nasz projekt chce inspirować czytelników do odkrywania ich emocji. Żyjemy

w świecie, w którym indywidualne perspektywy uważane są za niewygodne lub odmienne i mogą zostać łatwo podważone. Powinniśmy dążyć do równości opartej na głębokim szacunku i zrozumieniu. Słownik ten jest próbą wyrażenia piękna i złożoności kobiecej psychiki. Ma on na celu udowodnienie siły wynikającej z bliskiego związku, jaki możemy mieć z naszymi słabościami. Wierzymy, że droga do akceptacji siebie i otwartości prowadzi przez uznanie naszych wspólnych wrażliwości i przyjęcie otaczającej nas różnorodności emocjonalnej” – piszą autorzy projektu.

Trendy
CZERWIEC 2020 TRENDY ART OF LIVING - wydanie 84! Na czas kanikuły: Szymborska i Rusinek, Pągowski, Hutchence, Lee Rogers, felietony, korespondencje