THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

NEWS

http://www.magazyntrendy.pl/images/20191112120043.jpg
http://www.magazyntrendy.pl/images/20191218154520.jpg

Klimt w worku na śmieci

2019-12-18 | news
http://www.magazyntrendy.pl/images/20191022113109.jpg

Słownik kobiecych emocji

2019-10-22 | news

Inteligencjo wróć

NEWS

Projekt Inteligencjo wróć jest inicjatywą malarza, rysownika, projektanta i rzeźbiarza Marka Kotarby oraz grupy ludzi z nim współpracujących. Pomyślany jest jako hołd dla najważniejszych postaci życia kulturalnego i artystycznego pierwszych dekad XXI wieku oraz zbiorowy wizerunek najwybitniejszych przedstawicieli polskiej inteligencji. Czy w dzisiejszych czasach opłaca się być inteligentem? Czy wiedza, sztuka i kultura mogą być jeszcze wartością samą w sobie?

Na te oraz wiele innych pytań stara się znaleźć odpowiedź akcja Inteligencjo wróć, mająca na celu zainicjowanie publicznej debaty na temat współczesnej roli inteligencji, jako grupy społecznej i środowiska opiniotwórczego, zdolnego do twórczej refleksji nad globalnymi przemianami początków XXI wieku. Jej wynikiem

jest utrwalenie portretów najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci życia kulturalnego w Polsce, m.in. Marka Kondrata, Krystyny Mazurówny, Tomasza Raczka, Hanny Śleszyńskiej, Artura Andrusa, Joanny Rawik, Józefa Hena, Magdaleny Zawadzkiej, Jerzego Maksymiuka, Olgi Tokarczuk, Michała Urbaniaka i Jerzego Bralczyka. Portrety te mają – w zamyśle artysty – stanowić psychologiczną panoramę najważniejszych osobowości polskiej kultury i sztuki. Przedsięwzięciu towarzyszy wystawa Na początku – Portrety Ludzi Kultury, którą można oglądać od najbliższej środy 15 listopada w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie. Towarzyszyć jej będzie panel dyskusyjny organizowany 25 listopada. Wstęp wolny. Trendy Art of Living jest patronem medialnym wydarzeń.

Trendy
LUTY 2020 Zimowisko! Mazurówna, Ginczanka i Kiec, Korzeniowski, Leone, Monroe i Travilla w nowym numerze TAOL