THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

Koniec Cepelii

NEWS

…ale tylko w Warszawie. Ostatni działający przy ulicy Chmielnej sklep, oferujący wyroby przeżywającego ostatnio renesans zainteresowania rękodzieła ludowego, zniknął z mapy stolicy. Tym samym sklepy Cepelii można spotkać obecnie już tylko na Śląsku i w Małopolsce. Sieć sklepów Cepelia (czyli Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego) powstała w 1949 roku w celu krzewienia kultury ludowej. Ciekawy był proces wyrobu rzeczy które trafiały do sklepów – w dużej mierze tworzyli je ludzie pracujący w domu, tzw. chałupnicy, a nie fabryki czy koncerny.

Trendy
GRUDZIEŃ 2020 Helmut NEWTON - wciąż inspiruje... i wiele innych ciekawych tematów w nowym 86 wydaniu TRENDY art of living!