THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

SACRUM ATEISTY

FOCUS

„Rozstanie się z Bogiem – sprawa wielkiej wagi, bo otwierająca umysł na całość świata” – mówił Witold Gombrowicz, zdeklarowany ateista. Niewiara w Boga nie oznacza zamknięcia na duchowość, a religia nie ma na nią wyłączności. Ateiści też doznają przeżyć mistycznych, ale nie poprzez kościelne praktyki, lecz np. kontakt z dobrą literaturą, malarstwem lub kontemplację otaczającego świata. Są szczęśliwi bez Boga i mają swoje sacrum

 

Czy istotnie religia jest strażniczką moralności, podstawowych wartości, bez których ludzkość pogrążyłaby się w barbarzyństwie
i chaosie? Czy Dostojewski miał rację, mówiąc, że jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno? Jak się okazuje – niekoniecznie.
Woody Allen, Ingmar Bergman, Björk, Albert Einstein, Richard Dawkins,

Ernest Hemingway, Umberto Eco, Jodie Foster, Jacek Kuroń, Stanisław Lem, John Malkovich, Kurt Vonnegut, Katharine Hepburn, Lance Armstrong, Zbigniew Bauman, Maria Curie-Skłodowska, Witold Gombrowicz to tylko kilkunastu z setek poszukujących ateistów, którzy na pewnym etapie życia stwierdzili, że religia zwalnia od myślenia i nie daje im odpowiedzi na fundamentalne egzystencjalne pytania, które ich nurtują. Odpowiedzi zaczęli więc szukać poza religią. W ich przypadku ateizm oznaczał radykalne otwarcie się na inność drugiego człowieka i świata. Myślenie bez ograniczeń.
Ateizm nie musi oznaczać rozbuchanego, bezrefleksyjnego hedonizmu, braku moralności i zasad. Patriotyzm, poczucie sensu życia, głód absolutu i szacunek dla uniwersalnych wartości moralnych  niekoniecznie muszą być związane...

Trendy
GRUDZIEŃ 2020 Helmut NEWTON - wciąż inspiruje... i wiele innych ciekawych tematów w nowym 86 wydaniu TRENDY art of living!